Mikä on Amerikassa.net?

Tämä sivusto on vapaasti määritelty virtuaalinen yhteisö ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita Yhdysvalloista. Toiminnan tarkoitus on sivistää, kertoa tarinoita, ja jakaa tietoa Amerikasta suomen kielellä. Samalla haluamme rakentaa maailmanlaajuisen yhteisö ihmisistä, jotka ovat kiinnostuneet aiheesta tai navigoivat jollakin tavalla näiden kahden kulttuurin välillä. Tähän yhteisöön kuuluminen on jokaisen itse määriteltävissä.

Pitkällä aikavälillä toivomme, että tämä auttaa lähentämään suomalaisia ja amerikkalaisia, sekä oikaisemaan esim. mahdollisia TV:stä ja muusta mediasta opittuja väärinkäsityksiä. Haluaisimme nähdä tulevaisuuden, jossa suomalaiset ja amerikkalaiset voisivat liikkua mukavasti ja varmuudella näiden kahden kulttuurin välillä.

Tällä sivustolla julkaistujen juttujen aiheet on valittu niin että ne ovat yleispäteviä tarkasta sijainnista riippumatta. Jutut eivät myöskään aja poliittista tms. vastaavaa puolueellista agendaa. Kaikki jutut ovat Amerikassa asuvien suomalaisten kirjoittamia eikä niitä ole julkaistu tämän sivuston ulkopuolella.