Miten amerikkalaiset arvosanat lasketaan?

Yhdysvalloissa oppilaiden numerollinen arviointi alkaa yleensä noin kolmannella luokalla. Sama numerosysteemi on käytössä kaikilla luokka-asteilla aina yliopistoon saakka. Varsinainen arvosana todistuksessa ilmoitetaan kirjaimin A:sta F:ään.

Yksittäiset Kirjainarvosanat

Lukukauden aikana kaikki tehtävät ja kokeet pisteytetään ensin numeroin, joka voidaan sitten muuttaa prosenteiksi. Esimerkiksi:

Jos kokeen maksimipistemäärä on 100 ja oppilas saa 92 pistettä, prosenttiarvosana on

(92 / 100) * 100% = 92 %

Vastaavasti jos kokeen maksimipistemäärä on 75 ja oppilas saa 65 pistettä, prosenttiarvosana on

(65 / 75) * 100% ≈ 86.67 %

Tämä prosenttimäärä voidaan sitten ilmoittaa kirjainarvosanana, joka yleisesti perustuu seuraavaan asteikkoon:

Prosentti Kirjainarvosana
90 – 100 A
80 – 89 B
70 – 79 C
60 – 69 D
alle 60 F

Opettajan on mahdollista tiukentaa tai loysätä tätä asteikkoa hieman, mutta oletusarvoisesti arvosanat käännetään kirjaimiksi tämän asteikon mukaan.

Kurssitehtävien Painoarvot ja Loppuarvosana

Kaikki arvosteltavat tehtävät eivät ole saman arvoisia kurssin tai lukukauden loppuarvosanaa laskettaessa. Eri tehtävien painoarvo ilmoitetaan opetussuunnitelmassa ja se on aina kurssikohtainen. Toisinaan erilaiset projektit voivat vaikuttaa enemmän, ja joskus arvostelu perustuu vain ja ainoastaan kokeisiin.

Lopullista kurssiarvosanaa laskettaessa lasketaan painotettu keskiarvo ("weighted average").

Esimerkiksi, jos opetussuunnitelmassa sanotaan, että kurssiarvosana muodostuu seuraavasti:

Kuvaus Painoarvo
Koe 1 25 %
Koe 2 25 %
Loppukoe 50 %

Seuraavaksi oletetaan että Matti ansaitsee kurssilla seuraavat arvosanat:

Koe 1 : 94 % 
Koe 2 : 82 % 
Loppukoe : 85 % 

Matin lopullinen kurssiarvosana on tällöin:

(0.25 * 94) + (0.25 * 82) + (0.5 * 85) = 86.5 = B

Vastaavasti jos Miika ansaitsee kurssilla seuraavat arvosanat:

Koe 1 : 74 %
Koe 2 : 94 % 
Loppukoe : 97 % 

Miikan lopullinen kurssiarvosana on tällöin:

(0.25 * 74) + (0.25 * 94) + (0.5 * 97) = 90.5 = A

Miten GPA lasketaan

Useamman kurssin keskiarvosana lasketaan seuraavan asteikon mukaan:

Kirjainarvosana Pisteet
A 4
B 3
C 2
D 1
F 0

Tämän lisäksi otetaan huomioon kurssien opintopisteet niin että:

GPA = ansaitut pisteet / opintopisteiden summa

Esimerkiksi jos oppilas suorittaa seuraavat kurssit:

Kurssi Opintopisteet Arvosana
Kurssi X 3 A
Kurssi Y 3 B
Kurssi Z 4 A

näiden opintojen keskiarvosana lasketaan seuraavasti:

(3 * A + 3 * B + 4 * A) / (3 + 3 + 4) = 
(3 * 4 + 3 * 3 + 4 * 4) / 10 = 

3.7

Jos opiskelija ilmoittaa että hänellä on 4.0 GPA, se tarkoittaa käytännössä todistusta jossa jokainen arvosana on A eli korkein mahdollinen arvosana.