Miksi Amerikassa aasialaisilla on parempi elintaso?

Mara42 on kiinnostunut tuloeroista:

Miksi Amerikassa aasialaisilla on parempi elintaso kuin valkoisilla? Menestyvät paremmin koulussa jne...?

Mikäli tämä toteamus on totta, vastaus kysymykseen ei ole selitettävissä millään yksinkertaisella tavalla. Tästä syystä, sen sijaan että arvailisimme ilmiön syitä, keskitymme siihen onko tämä hypoteesi oikeasti totta vai onko kyseessä perusteeton olettamus.

Elintasovertailu

Vertailtaessa aasianamerikkalaisten keskivertotuloja valkoisiin selviää, että tulot näiden kahden ryhmän välillä ovat hyvin samankaltaiset. Aasianamerikkalaiset ovat historiallisesti olleet samoissa lukemissa tai hieman yli vuodesta 1987 alkaen.

Tuloerot eri etnisten ryhmien välillä

Seuraavaksi tarkastelemme tulojakaumaa sisäisesti eri aasianamerikkalaisten ryhmien välillä. Tämä kaavio esittää keskimääräisiä kotitalouskohtaisia vuosituloja eri alkuperämaiden välillä vuonna 2015. Kaavion avulla on selvää, että tuloerot ovat suuret aasianamerikkalaisten keskuudessa. Kaikkien aasianamerikkalaisten niputus yhteen ryhmään poistaa huomion suurista tuloeroista esimerkiksi Burmalaisten ja Intialaisten välillä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että osalla aasianamerikkalaisista on suhteellisen korkea elintaso mutta yleistys ei päde kaikkiin.

Aasianamerikkalaisten tulot vuonna 2015

Koulutusvertailu

Seuraavaksi voimme tarkastella koulutuseroja tutkinnon suorittamisen perusteella. Aasianamerikkalaiset valmistuvat yliopistosta todennäköisemmin kuin mikään muu etninen ryhmä. Vuonna 2015 51% aasianamerikkalaisista yli 25-vuotiaista oli suorittanut ainakin alemman korkeakoulututkinnon. Vastaava luku valkoisilla oli 36%.

Huomio kuitenkin, että tämäkin luku (51%) on keskiarvo ja vaihtelee suuresti eri alkuperämaiden välillä. 72% yli 25-vuotiaista, intialaista syntyperää olevista on valmistunut yliopistosta, mutta vastaava luku bhutanilaisilla on vain 9%.

Aasianamerikkalaisten korkeakoulutustaso vuonna 2015

Yhteenveto

Emme onnistuneet löytämään konkreettisia todisteita korkeammasta elintasosta valkoisten ja aasianamerikkalaisten välillä. Korkea koulutustaso sen sijaan on selkeästi yleisempää aasianamerikkalaisten keskuudessa. Intialaista syntyperää olevat menestyvät erittäin hyvin molemmissa kategorioissa. Karkeasti yleistäen aasianamerikkalaiset opiskelevat kauemmin mutta koulumenestys ei kuitenkaan näy verrannollisesti vuosituloissa.

Onnea valmistumisen johdosta!